OIV - obvezni del


Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti:
  • niti predmeti
  • niti nadomestilo za pouk
  • niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:
  • v 1. letniku 90 ur
  • v 2. letniku 90 ur
  • v 3. letniku 90 ur
  • v 4. letniku 30 ur
Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
1. vsebine obvezne za vse
2. vsebine, ki jih gimnazija mora ponuditi
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri


1. VSEBINE OBVEZNE ZA VSE

Likovna umetnost (obvezna za gimnazije) 18 ur (del pouka)
Državljanska kultura najmanj 15 ur
Knjižnična informacijska znanja najmanj 15 ur
Kulturno-umetniške vsebine najmanj 15 ur
Športni dnevi najmanj 35 ur
Zdravstvena vzgoja najmanj 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nenasilje najmanj 15 ur
skupaj najmanj 128 ur


2. VSEBINE, KI JIH GIMNAZIJA MORA PONUDITI
Dijaki lahko prosto izbirajo. Šola je dolžna ponuditi oziroma organizirati tele vsebine:

Logika najmanj 15 ur
Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur
Metodologija raziskovalnega dela najmanj 15 ur
Obvladovanje tipkovnice najmanj 15 ur
Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur
CPP – Cestno prometni predpisi najmanj 15 ur
Prva pomoč najmanj 15 ur
Športni tabori in šole v naravi najmanj 15 ur
Učenje za učenje najmanj 15 ur
Verstva in etika najmanj 15 ur          

Uporabne povezave

2018 2019 2020
avgust september oktober
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: