GimnazijaKAJ JE GIMNAZIJA?
Gimnazija je javno veljavni izobraževalni program, ki usposablja slušatelje predvsem za nadaljnji študij, za vključevanje na univerzo. Zaključi se po končanem četrtem letniku s splošno maturo, maturant pa si pridobi 5. stopnjo izobrazbe. Vpisani pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih.


ZAKAJ DELATI GIMNAZIJO KOT OBČAN?
Razlogov za to je več:
  • Šolanje ste začeli kot redni dijak gimnazije, pa vam je morda spodletelo in nimate več možnosti za zaključek šolanja kot dijak.
  • Pred leti ste opravili enega ali dva letnika gimnazije in bi radi zaključili, kar ste začeli.
  • Želite si pridobiti široko splošno izobrazbo, ki jo zagotavlja gimnazijski program.
  • Ste zaposleni, a nimate izobrazbe; poskusili ste že »po bližnjici« (enoletne priprave na maturo), a ni šlo; odločili ste se za počasnejšo in »varnejšo« pot.

PREDMETNIK
V tabeli so podatki o številu ur za dijake in kažejo okviren obseg snovi za posamezen predmet v posameznem letniku.


PROGRAM GIMNAZIJA

Predmet
1.L
2.L
3.L
4.L
Skupaj
SLO 4 4 4 5 595
MAT 4 4 4 5 595
TJ1 3 3 3 4 455
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 2 2 2 280
ŠVZ 3 3 3 3 420
GLA 2 0 0 0 70
LIK 2 0 0 0 70
GEO 2 3 2 0 245
BIO 2 2 3 0 245
KEM 2 2 3 0 245
FIZ 2 2 3 0 245
INF 2 2 0 0 140
PSI 0 0 2 0 70
SOC 0 2 0 0 70
FIL 0 0 0 2 70
Izbirni predmet 1 0 0 0 3 - 6 105 - 210
Izbirni predmet 2 0 0 0 3 - 6 105 - 210ORGANIZACIJA POUKA IN OPRAVLJANJE IZPITOV
Kandidat, ki želi končati šolo kot občan na Gimnaziji Kranj, mora opraviti vse izpite, ki jih zahteva gimnazijski predmetnik, ter splošno maturo. Kandidatom omogočamo individualne ali skupinske konzultacije. Izpiti so pisni, ustni ali pisni in ustni.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Program gimnazija se zaključi z maturo. Maturo opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra).

Uporabne povezave

2018 2019 2020
marec april maj
p t s č p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: