Maturitetni tečajKAJ JE MATURITETNI TEČAJ ZA ODRASLE?
Maturitetni tečaj je javno veljavni izobraževalni program, ki pripravlja kandidate na splošno maturo. Traja celo šolsko leto (predavanja se začnejo oktobra in trajajo do mature). Cilj enoletnega šolanja je pripraviti kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, na splošno maturo. Vpisani pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih

KOMU JE NAMENJEN?
V maturitetni tečaj za odrasle se lahko vključite vsi, ki izpolnjujete pogoje za vpis v maturitetni tečaj, a ste zaposleni in ne morete obiskovati redne šole. Po drugi strani pa s svojim sedanjim delom mogoče niste zadovoljni ali pa želite v življenju doseči še kaj drugega.

Opravljena splošna matura vam omogoča predvsem:
  • dokončevanje izobraževanja (če imate končane le tri letnike gimnazije),
  • priznavanje 5. stopnje izobrazbe (če imate opravljen zaključni izpit),
  • izpolnjevanje pogojev za vključitev v kateri koli univerzitetni ali drug študij.

Maturitetni tečaj daje osnovo za znanje, ki ga kandidati potrebujejo za opravljanje splošne mature. Splošno maturo lahko opravlja vsak, ki bo do konca leta, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let (kandidatom, ki bodo uspešno zaključili maturitetni tečaj, ni treba izpolniti tega pogoja; to pomeni, da so lahko tudi mlajši).

VSEBINA (PREDMETNIK)
Program obsega priprave na maturo iz naslednjih maturitetnih predmetov:
  • slovenščine,
  • matematike,
  • angleščine (izjemoma nemščine) ter
  • dveh izbirnih predmetov: kandidati lahko izbirajo med geografijo, zgodovino ali sociologijo (izjemoma možen tudi dogovor za drug predmet).

ORGANIZACIJA POUKA
Predavanja so vsako popoldne od ponedeljka do petka po 3–5 šolskih ur (okvirno od 17.00 do 20.00) od sredine oktobra do mature (praviloma vsak dan en predmet). Skupno število ur posameznega predmeta je 81. Celoten tečaj (5 predmetov) torej obsega 405 ur.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA!
Šolanje v MT se zaključi z maturo. Maturo  opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra). Kandidat, ki želi na maturo in v letu opravljanja mature še ni star 21 let, mora uspešno zaključiti najprej maturitetni tečaj (to pomeni, da mora opraviti najprej izpite v MT ali pa sproti s kontrolnimi nalogami in ustnim spraševanjem pridobiti pozitivne ocene v MT). Vendar zaključen MT brez opravljene mature ne da nobene formalne izobrazbe. Slušateljem omogoča le opravljanje mature. Opravljena matura pa pomeni tudi pridobitev formalne izobrazbe V. stopnje in seveda odprta vrata na vse fakultete.

Uporabne povezave

2018 2019 2020
marec april maj
p t s č p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: