Splošna matura


je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji. Maturitetne izpite opravljajo hkrati, po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili.

S splošno maturo se je sistemsko uredil prehod med srednjo šolo in univerzo, večinoma brez zahtevanega preizkusa znanja, potrebnega za izbiro kandidatov na univerzi.

Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja. Z njo si kandidati po opravljeni gimnaziji ali maturitetnem tečaju pridobijo srednjo izobrazbo.

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.
Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (spričevala), nima pravice do pristopa k maturi.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za splošno maturo (ŠIK)

 

Gimnazija Kranj

Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Telefon: (04) 238-14-00, (04) 281-17-10
Faks: (04) 201-22-55
E-pošta za maturo: matura@gimkr.si

Predsednik ŠMK:  mag. Aljoša Brlogar
E-pošta: aljosa.brlogar@gimkr.si
Telefon: (04) 281 17 21

Tajnica ŠMK:  mag. Fani Mavrič
E-pošta: fani.mavric@gimkr.si
Telefon: (04) 281 17 26
Uradne ure: Tajništvo ŠMK (Pisarna poleg tajništva šole v 1. nadstropju)

DOPOLDAN

torek od 10.40 do 11.25

POPOLDAN
torek 12. 11. 2019 od 13.00 - 15.00 
torek 24. 3. 2010 od 13.00 - 15.00
torek 19. 5 2020 od 13.00 do 15.00
                

Republiški izpitni center - RIC

Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 548 46 00
Fax: (01) 548 46 01
Spletna stran: http://www.ric.si
E-pošta: info@ric.si

Uporabne povezave

2018 2019 2020
oktober november december
p t s č p s n
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: