Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme). Uspešno opravljena mednarodna matura omogoča vpis na več kot 3000 univerz po svetu in doma.

Pogoji za vpis

  • starost od 16 do 17 let;
  • v šolskem letu 2018/2019 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom. Najmanj prav dober učni uspeh v prvem letniku;
  • najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika v prvem in drugem letniku;
  • aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih  iz znanja (šolskih, regijskih, državnih, olimpijadah) matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

Izbirni kriteriji

 

Področje

Najvišje število točk

Učni uspeh 1. in 2. letnika

50

Vključenost v obšolske dejavnosti

10

Raziskovalne naloge in tekmovanja iz znanja

10

Pisni priporočili razrednika in izbranega učitelja

10

Intervju s kandidatom

20

Skupaj

100


Prijava

Dijaki, ki se želite vključiti v program mednarodna matura, oddajte svojo vlogo na posebnem obrazcu:
Prijavnico pošljite na naslov:

Gimnazija Kranj

Koroška cesta 13
4000 Kranj

Zainteresirani dijaki morate prijavo z zahtevano dokumentacijo poslati priporočeno ali jo oddati v tajništvu Gimnazije Kranj z oznako »IB 2019«. K vlogi morate priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, dokazila o udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih. Priložiti morate tudi priporočili razrednika in izbranega učitelja v zaprti kuverti. Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane. Več informacij dobite pri koordinatorici mednarodne mature Nataši Kne.

Rok za oddajo prijave:
8. marec 2019

Dijak se sme prijaviti le na eno slovensko šolo, ki ponuja program mednarodna matura.

 

Izbira in roki
Dokončno izbiro med prijavljenimi kandidati bomo opravili na podlagi osebnega pogovora s kandidati v mesecu aprilu tega leta. O izbiri boste dijaki obveščeni do konca maja.

Uporabne povezave

2018 2019 2020
avgust september oktober
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: