9 zlatih maturantov na splošni maturi na Gimnaziji Kranj


12.07.2018

Povprečje točk na Gimnaziji Kranj je 20,9, v Sloveniji pa 20,06. Pridružilo se je še 11 zlatih maturantov na mednarodni maturi.

 

Avtorica: tajnica maturitetne komisije mag. Zdenka Vrbinc

 

Spomladi 2018 je maturo opravljala štiriindvajseta generacija maturantov. V Sloveniji je v letošnjem šolskem letu prvič opravljalo maturo 5589 (gimnazijski program) kandidatov. Na naši šoli je opravljalo maturo 285 kandidatov. Pisne izpite so kandidati opravljali med 29. majem in 14. junijem 2018, ustne izpite pa od 15. do 22. junija 2018. Z rezultati splošne mature so bili kandidati seznanjeni 11. julija 2018, s pomočjo svoje šifre pa so si jih lahko istega dne od 8. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

V Sloveniji je bilo 93,67 % uspešnih (od 5589).  V maturitetnem tečaju je k maturi pristopilo 20 kandidatov, od tega jih je 5 delalo le peti predmet. Uspešno je maturo v celoti opravilo 8 (od 15) kandidatov. Povprečno število doseženih točk naših rednih dijakov, ki so uspešno opravili maturo v spomladanskem roku, je 20,9 (v Sloveniji 20,06). Drugi pokazatelj uspešnosti.

V Sloveniji je bilo zlatih maturantov 271, od tega 10 z vsemi točkami. Pri nas je bilo odličnih 9, kar je 4 % naše populacije, slovensko povprečje pa znaša 2,71 % populacije. Najboljši so bili:

Sonja Debevc iz 3. č: 32 točk

Mark Porenta iz 4. a: 32 točk

Neža Sodnik iz 4. a: 32 točk

Neža Kristan iz 4. č: 31 točk

Martin Vogelnik iz 4. a: 31 točk

Aleksandar Kočoski iz 4. f: 30 točk

Katja Košir iz 4. č: 30 točk

Adriana Mediževec iz 4. f: 30 točk

Andraž Strgar iz 4. d: 30 točk

 

Maturo so opravljali redni dijaki gimnazije, dijaki maturitetnega tečaja, dijaki s poklicno maturo, ki so opravljali 5. predmet, lanski dijaki maturitetnega tečaja in redni dijaki, ki so popravljali ali izboljševali ocene, ter občani.

Med letošnjimi četrtošolci jih 5 od 205 ni uspešno zaključilo 4. letnika, kar govori o velikem zaupanju naših profesorjev. Kot bomo videli, je bilo to zaupanje upravičeno. K maturi je tako pristopilo 200 kandidatov, od tega jih je 195 maturo tudi uspešno opravilo, kar je 97,53 %.

Na naši šoli je opravljalo maturo 285  kandidatov:

redni dijaki: 200

maturitetni tečaj: 15

maturitetni tečaj (odrasli): 8

5. predmet: 35

ostali kandidati  (lanski redni dijaki in zunanji): 27

    
         
   

Uporabne povezave

2017 2018 2019
julij avgust september
p t s č p s n
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: