GEOGRAFIJA


Geografija je naravoslovna in družboslovna veda. Proučuje pojave na zemeljskem površju v neprestanem spreminjanju in medsebojnem povezovanju.


Člani:

ime in priimek e-poštni naslov
mag. Helena Križaj Smrdel helena.krizaj-smrdel@guest.arnes.si
Andrej Lapuh, prof. andrej.lapuh@guest.arnes.si
Marjan Veber, prof. marjan.veber1@geest.arnes.si


Učna snov obsega občo in regionalno geografijo:

1. letnik, obča geografija
2. letnik, regionalna geografija sveta in Evrope
3. letnik, regionalna geografija Evrope in splošni pregled Slovenije
V 4. letniku je geografija izbirni maturitetni predmet, kjer nadaljujemo z regionalno geografijo Slovenije, izvajamo terenske vaje za maturo in ponavljamo snov za maturo.

Za obravnavano snov imamo na voljo dve uri na teden v prvem in tretjem letniku, ter tri ure v tretjem in četrtem letniku. Vsako leto izvajamo v vsakem letniku dve ekskurziji po Sloveniji, ki sta obvezni za vse dijake. Dodatno pa se lahko dijaki v okviru izbirnih vsebin udeležijo tudi enodnevnih in več dnevnih ekskurzij po Evropi. Kot zaključek rednega geografskega izobraževanja se dijaki udeležijo maturantske ekskurzije.

Uporabne povezave

2018 2019 2020
avgust september oktober
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: