KEMIJAO predmetu:

Kemija ima v prvem in drugem letniku dve uri tedensko, v tretjem praviloma tri ure tedensko. V četrtem letniku je kemija izbirni predmet, namenjene so ji štiri ure tedensko. V prvem, drugem in tretjem letniku so obvezni del programa tudi laboratorijske vaje (10 ur), ki potekajo v deljenih skupinah.V četrtem letnuku je laboratorijskih vaj več, ocena laboratorijskih vaj pa predstavlja interno oceno pri maturi.


Člani:

ime in priimek e-poštni naslov
Vasilija Tsigarida, prof. vasilija.tsigarida@guest.arnes.si
Tatjana Mohar, prof. tatjana.mohar@guest.arnes.si
Bibijana Pritekelj, lab. bibijana.pritekelj@guest.arnes.si
Barbara Osterman, prof.  
Petra Flajnik, prof. (vodja aktiva) petra.flajnik@gmail.com


Vsebine predmeta:

1. letnik
 • uvod v varno eksperimentalno delo
 • delci snovi
 • povezovanje delcev
 • simbolni zapisi in množina snovi
 • kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba
 • alkalijske kovine in halogeni

2. letnik
 • raztopine
 • potek kemijskih reakcij
 • elementi v periodnem sistemu
 • lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih tehnologijah

3. letnik
 • zgradba molekul organskih snovi in njihovo poimenovanje
 • zgradba in lastnosti organskih spojin (ogljikovodiki, organski halogenidi, organske kisikove spojine, organske dušikove spojine, polimeri)

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta:

Izvajamo tekmovanje iz kemije (šolsko in državno). V prvem, drugem in tretjem letniku imamo organiziran dopolnilni pouk, ki ga izvajamo po potrebi.

Uporabne povezave

2018 2019 2020
avgust september oktober
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: