Postani Gimnazijec.

VPIŠI SE NA GIMNAZIJO KRANJ.


Dragi bodoči Gimnazijke in Gimnazijci,
dobrodošli na najstarejši gimnaziji na Gorenjskem, ki je v več kot 200 letih svojega obstoja najpomembneje vpliva na izobraževanje v pokrajini in mestu Kranj. S svojimi izobraževalnimi programi Gimnazija Kranj ponuja izvrstno pripravo na univerzitetni študij doma in v tujini. Trudimo se za spodbudno in prijetno učno okolje za naše dijake.

Na gimnaziji svet stoji.


VPIS

V šolskem letu 2016/2017 bomo vpisali 8 oddelkov (224 prostih mest). Omejitve vpisa ne pričakujemo. Na šolo se praviloma vpisujejo odlični in prav dobri učenci, nekaj tudi učencev z dobrim učnim uspehom. Večina naših prvošolcev se je vpisala z od 160 do 175 točkami. Za brezskrben vpis na Gimnazijo Kranj je iz ocen v OŠ dobro nabrati vsaj 130 točk.

Pomembni vpisni datumi


do 4. 4. 2016

Sprejemamo prijave za vpis v šolsko leto 2016/2017. Vsi, ki se nameravate v šolskem letu 2016/2017 vpisati v 1. letnik srednje šole, morate izbrani šoli na predpisanem obrazcu oddati prijavo za vpis na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole.

do 8. 4. 2016

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na spletnih straneh MIZŠ.

do 25.4.2016

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis za šolsko leto 2016/2017 na spletnih straneh MIZŠ.

do 26. 4. 2016

Morebitni prenosi prijav za vpis na drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 29. 6. 2016.

do 30. 5. 2016

Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa za vpis v srednje šole na spletnih straneh MIZŠ.

do 6. 6. 2016

Srednje šole pisno obvestijo kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa, poteku vpisa, sprejete dijake povabijo k vpisu.

od 15. 6. 2016 do 17. 6. 2016

Vpis na izbrane srednje šole oz. prinašanje dokumentov za izvedbo izbirnega postopka.

do 17. 6. 2016 do 16. ure

V primeru omejitve vpisa javna objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletnih straneh MIZŠ.

do 21. 6. 2016

V primeru omejitve vpisa prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.

27. 6. 2016

V primeru omejitve vpisa objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

29. 6. 2016 do 14. ure

V primeru omejitve vpis kandidatov uspešnih v 2. krogu.

julij 2016

Objava prostih mest za vpis na spletnih straneh MIZŠ.

do 31. 8. 2016

Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta.

Program

Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne splošno-izobraževalne programe:
  • program gimnazija,
  • program mednarodna matura,
  • program maturitetni tečaj za mlade.

Paketi

Dijaki podobnih interesov, hotenj in tudi potreb so v istem oddelku – vzamejo isti paket. Vsi paketi imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku izberejo tretji tuji jezik. Izvajamo:
  • splošni paket,
  • naravoslovni,
  • jezikovni,
  • športni,
  • IKT paket (novost), v katerem bodo glavni učni pripomočki izdelki sodobnih informacijskih tehnologij.

Jeziki

Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbran drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino, nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Matura 2015

Lani je maturiralo 230 dijakov. V spomladanskem roku je k maturi pristopilo 227 dijakov, vsi so tudi uspešno maturirali. Ostali trije dijaki so uspešno maturirali v jesenskem roku. Najzgovornejši pokazatelj kvalitete šole pa je podatek, da smo v prvi letnik vpisali 237 dijakov in jih do mature pripeljali 230, torej skoraj celotno 115. generacijo kranjskih gimnazijcev. Vsako leto velika večina maturantov, več kot 99 % vseh četrtošolcev, maturo opravi v spomladanskem roku. S tem so jim odprta vrata na vse izbrane fakultete.

25 zlatih maturantov 2015

Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku maturo z odliko opravilo 15 maturantov na programu gimnazija in 10 maturantov na programu mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 1995 do 2015, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 215 zlatih maturantov.

Učni uspeh

Prehodnost med letniki je na Gimnaziji Kranj med 98 in 99 %, kar pomeni, da v celotni generaciji letnik ponavljata le 2 do 3 dijaki. Lani smo imeli 193 odličnih dijakov, od tega je 22 odličnjakov letnik zaključilo s povprečno oceno 5,0. Večina dijakov je letnik zaključila s prav dobrim učnim uspehom.

Tekmovanja iz znanja

Eden izmed glavnih pokazateljev odličnosti šole je tudi udeležba in predvsem dosežki na tekmovanjih iz znanja. Lani so dijaki posegli po 595 bronastih, 102 srebrni in 27 zlatih priznanjih. Vsako let se naši dijaki uvrščajo v sam vrh ali pa zasedajo mesta med prvimi desetimi v državi. Dijaki so bili uspešni na vseh področjih: matematika, logika, Cankarjevo priznanje, zgodovina, geografija, biologija, kemija, ruščina, francoščina, nemščina, angleščina, kitajščina in pri raziskovalnih nalogah. Naši dijaki se udeležujejo tudi olimpijad iz znanja.

Uporabne povezave

2016 2017 2018
december januar februar
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: